But I know it's too late, I should have given you a reason to stay.


Ska lära mig denna fina låt på guran nu och gråta med regnet utanför i min ensamhet.  Fint.
Trackback